Grupowa terapia jąkania

1. Założenia działań terapeutycznych

Celem ogólnym grupowej terapii psycho-logopedycznej dla jąkających się osób dorosłych jest wspomaganie płynności mowy oraz zmniejszenie lęku przed mówieniem w sytuacjach stresogennych.
Grupa jest naturalnym miejscem treningu prawidłowego mówienia, w efekcie dynamiki grupowej powstaje naturalna motywacja do mówienia w określony terapeutycznie sposób. Na terenie grupy, wobec jej uczestników istnieje możliwość eliminowania lęku przed mówieniem, który jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na płynność. W treningu społecznym możliwe jest wyrabianie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i związanymi z nimi negatywnymi emocjami oraz przezwyciężanie bariery nieśmiałości w kontaktach społecznych.

2. Metody pracy w ramach terapii grupowej

W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki pracy, między innymi:

  • techniki relaksacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe, emisyjne,
  • muzykoterapia, śpiew, recytacja,
  • elementy terapii psychologicznej
  • elementy metod aktywizujących,
  • techniki mówienia terapeutycznego,
  • metody wsparcia gestem,
  • elementy autorskiego programu redukcji objawów jąkania.

3. Uczestnicy zajęć grupowych

Grupę terapeutyczną tworzą osoby z niepłynnością mowy w wieku powyżej 18 rż. Nabór uczestników do grup nastąpił w efekcie diagnozy logopedycznej.

4. Realizacja grupowej terapii ma miejsce w soboty od godz. 10.30 – 12.00
5. Osoba prowadząca: logopeda, psycholog i pedagog  Kamila Marcinowska

 

Na pytania dotyczące programu terapeutycznego grupowej terapii jąkania
udzielamy informacji telefonicznie t. 504 097 657.
W sytuacji gdy prowadzimy konsultację nie odbieramy telefonów.
Prosimy wówczas o sms z informacją w jakiej sprawie Państwo podejmowaliście kontakt.
Oddzwonimy w przeciągu 24 godzin.

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci