F98.5 Jąkanie (zacinanie się)

Jąkanie to zaburzenie mowy, które charakteryzuje się częstym powtarzaniem i wydłużaniem dźwięków, sylab, słów albo częstymi wahaniami i przerwami w rytmiczności toku wypowiedzi. Dysrytmie tego typu o niewielkim nasileniu mogą występować jako przemijające w dzieciństwie lub utrzymywać się jako trwała cecha w późniejszych fazach rozwojowych i w wieku dorosłym. Jako zaburzenie należy je klasyfikować tylko wtedy, gdy natężenie w sposób wyraźny przerywa płynność mowy. Jąkaniu mogą towarzyszyć ruchy twarzy, czasami występujące łącznie z ruchami innych części ciała. Te współruchy zbiegają się w czasie z powtórzeniami, wydłużeniami i przerwami w toku wypowiedzi.

"Psychiatria dzieci i młodzieży" Pod redakcją prof. dr hab.med. Ireny Namysłowskiej
Warszawa Wydawnictwo Lekarskie

 

Na pytania dotyczące programu terapii jąkania
udzielamy informacji telefonicznie t. 504 097 657.
W sytuacji gdy prowadzimy konsultację nie odbieramy telefonów.
Prosimy wówczas o sms z informacją w jakiej sprawie Państwo podejmowaliście kontakt.
Oddzwonimy w przeciągu 24 godzin.

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci