Diagnoza jąkania u dziecka

Schemat interwencji logopedycznej w jąkaniu u dzieci – diagnoza

 

Pierwszy kontakt z "małym" pacjentem ma zazwyczaj postać wspólnej zabawy. Często niepłynność, której doświadczają dzieci do 5-6 rż ma charakter motorycznych "potknięć", które są normalnym elementem rozwoju umiejętności. W tej sytuacji jest to złożona umiejętność komunikacji i mówienia. Na tym etapie ważnym diagnostycznym narzędziem jest wywiad, w którym uczestniczy rodzic.

Bywa, że niepłynność ustępuje samoistnie lub przy zmianach wprowadzonych w najbliższym środowisku. Podjęcie decyzji czy wprowadzimy program terapeutyczny czy będziemy monitorować sytuację dziecka podejmuje terapeuta razem z rodzicami lub opiekunami dziecka. Decyzja taka podyktowana jest wynikiem diagnozy wstępnej.

 

Diagnoza oraz terapia w przypadku dzieci ma chcarakter wspólnej zabawy.

U niektórych z naszych podopiecznych istnieje przesłanie podjęcia działań o charakterze terapeutycznym. Dzieje się tak szczególnie w sytuacjach np. gdy objawy niepłynności występują dłużej niż 6 mc, gdy ktoś z rodziny doświadcza niepłynności mowy również w sytuacji gdy dziecko przejawia objawy jąkania tonicznego. Między innymi w tych sytuacjach proponujemy przeprowadzenie Pełnego badania logopedycznego. Wówczas opieramy się na praktykowanym przez zagranicznych specjalistów Schemacie interwencji logopedycznej.

 

Pełne badanie logopedyczne

Zebranie podstawowych informacji

I SESJA DIAGNOSTYCZNA
Ocena interakcji rodzic-dziecko
Badanie logopedyczne dziecka - rodzaj objawów niepłynności
Ocena postawy dziecka wobec mowy

Uzyskanie od rodziców dodatkowych informacji
Rodzaj reakcji na niepłynność

Analiza informacji dodatkowych – z innych źródeł
OBSERWACJA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
+ opinie i raporty uzyskane w innych badaniach

Przekazanie rodzicom informacji na temat zjawiska jąkania
JĄKANIE U DZIECI – MATERIAŁY DLA RODZICÓW

 II SESJA DIAGNOSTYCZNA
Wywiad z rodzicami
WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI DZIECKA

III SESJA DIAGNOSTYCZNA
(LUB II SESJA Z PRZERWĄ)
Zebranie i analiza wyników badania dziecka
+ programowanie terapii

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej diagnoza przebiega podczas dwóch konsultacji diagnostycznych. Pogłębiona zostaje podczas zajęć terapeutycznych.

 

Na pytania dotyczące diagnozy i programu terapeutycznego niepłynności mówienia u dzieci
udzielamy informacji telefonicznie t. 504 097 657.
W sytuacji gdy prowadzimy konsultację nie odbieramy telefonów.
Prosimy wówczas o sms z informacją w jakiej sprawie Państwo podejmowaliście kontakt.
Oddzwonimy w przeciągu 24 godzin.

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci