WCZESNA NIEPŁYNNOŚĆ

 

Naturalnym elementem pozyskiwania sprawności mownej dziecka jest brak biegłości co ma przełożenie na niepłynność. Wiąże się ona z doskonaleniem koordynacji narządów biorących udział w mówieniu oraz biegłości w wydobywaniu treści i nadawania formy wypowiedzi. Mowa małych dzieci w naturalnym przebiegu nie zawsze będzie płynna. Problem stanowi rozgraniczenie mowy w naturalnym rozwoju nie płynnej od początków jąkania. W rzeczywistości dla odbiorcy mowa w obu grupach dzieci będzie bardzo podobna. Z tego powodu specjaliści korzystają z terminu wczesna niepłynność a nie wczesne jąkanie [Kostecka, 2000]. Większość dzieci mówi w sposób płynny lub ich potknięcia nie są zauważalne przez otoczenie. 80% dzieci mówiących niepłynnie, w trakcie pozyskiwania niezbędnych kompetencji poradzi sobie samoistnie z niepłynnością. Wanda Kostecka w publikacji „Dziecko i jąkanie” przytacza przykłady obrazujące trudności na tym etapie.

W większości niepłynność na tym etapie nie jest dla dziecka problemem. Pomimo trudności chętnie mówią. Część dzieci nie uświadamia sobie faktu niepłynnego mówienia. Ryzyko, że wczesna niepłynność przejdzie w fazę jąkania na pograniczu należy brać pod uwagę czynniki istotne dla mowy dziecka: rozwój mowy i języka, ilość mowy niepłynnej, rodzaj niepłynności, okresy mowy niepłynnej u dziecka, od jakiego czasu mowa jest niepłynna, co dziecko odczuwa mówiąc, co dziecko myśli o niepłynności, zmiany w życiu dziecka, życie rodzinne dziecka. [Kostecka, 2000]

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci