Niepłynność mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym


    Jąkanie jest zaburzeniem, którego początek (u większości dzieci) przypada w okresie wczesnego dzieciństwa [Węsierska, Jeziorczak 2016]. Przyjmuje się, że pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj pomiędzy 2. a 5. r.ż., średnio ok 36 m.ż. (Yairi, Ambrose, 2005). Badania podłużne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że duży procent dzieci samoistnie zacznie mówić płynnie. 74% dzieci, które wcześniej doświadczały zaburzenia płynności mówienia (Yairi, Ambrose, 1992,1999,2005). W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym istotnym elementem oceny ryzyka utrwalenia objawów niepłynności są czynniki ryzyka jąkania. Zestawienie czynników rokujących pozytywnie i negatywnie za autorkami „Diagnozy jąkania w wieku przedszkolnym” zostało zamieszczone poniżej.

Tabela 3. Zestawienie rokowań w przypadku jąkania u dzieci

Rokowania pozytywne

Rokowania negatywne

 • brak historii jąkania w rodzinie lub występujące przypadki samoistnego ustąpienia jąkania

 • płeć żeńska

 • objawy utrzymują się krócej niż 12 miesięcy

 • pierwsze objawy wystąpiły ok. 2-3 roku życia

 • brak negatywnych reakcji otoczenia

 • niski poziom związanych z niepłynnością dziecka obaw u rodziców

 • brak świadomości występowania problemu u dziecka

 • brak innych problemów rozwojowych

 • objawy niepłynności maleją – wycofują się (występują coraz rzadziej, w słabszej postaci)

 • Występujące w rodzinie przypadki jąkania rozwojowego

 • płeć męska

 • objawy utrzymują się dłużej niż 12 miesięcy

 • pierwsze objawy wystąpiły po 3-4 roku życia

 • negatywna reakcja otoczenia

 • wysoki poziom związanych z niepłynnością dziecka obaw u rodziców

 • dziecko jest świadome występowania problemu – reaguje negatywnie na problem w mowie

 • współwystępowanie innych problemów rozwojowych (zwłaszcza związanych z rozwojem mowy, np. osłabiona motoryka aparatu artykulacyjnego czy wady wymowy)

 • objawy niepłynności nasilają się lub utrzymują na jednakowym poziomie (występują coraz częściej, wzrasta liczba powtórzeń, czas prolongacji)


Diagnoza i podjęta wczesna interwencja terapeutyczna uznawana jest przez specjalistów za wariant optymalizujący efekty. Dzięki wprowadzeniu  oddziaływań logopedycznych zapobiega się utrwalaniu objawów niepłynności oraz rozwojowi pełnoobjawowego jąkania wraz z jego psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami  [Węsierska, Jeziorczak 2016].

 

K.Węsierska, B. Jeziorczak, DJ Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice 2016
Yairi E., Ambrose N., 2005, Early Childhood Stuttering for Clinicians by Clinicians, Pro-Ed, Austin. za:Węsierska, Jeziorczak 2016
Yairi, Ambrose op. cit.

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci