Kamila Marcinowska

terapeuta jąkania
balbutologopeda

 

  • specjalizacja I:
    diagnoza i terapia jąkania
    u osób dorosłych

  • specjalizacja II:
    badania przesiewowe, diagnoza właściwa i terapia jąkania wczesnodziecięcego

 

kontakt:
t. 504 097 657
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Współpracuje z gabinetami w:
Milanówku, Warszawie i Szczecinie


Założycielka
Ośrodka Badań Niepłynności Mowy

Psycholog kliniczny, dyplomowanym logopeda oraz pedagog. Pracę terapeutyczną prowadzi w oparciu o autorski psycho-logopedyczny program terapii jąkania. W pracy z osobami jąkającymi się pracuje integrując metody potwierdzone empirycznie stosowane w Polsce oraz czerpiąc z doświadczenia badaczy i praktyków zagranicznych. Posiada 25 letni staż jako osoba jąkająca się.

Konsultacje prowadzi w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, dbając również o to, aby wytyczony cel był realizowany w momencie gdy jest gotowość na zmianę. Dlatego dużą wagę przywiązuje do budowania podstaw oraz przekazania szerokiego spektrum dostępnych metod terapeutycznych w celu zindywidualizowania terapii.


W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Logopedy.

Kwalifikacje zawodowe:

Uczestniczyła, między innymi, w szkoleniach i warsztatach:

2016 | Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży
2016 | Dialog Motywujący w pracy z klientem niezmotywowanym do zmiany
2016 | Jak budować więzi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
2015 | Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
2015 | Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - warsztaty dla trenerów
2009 | Depresja jak ją poznać i zrozumieć
2009 | Neuropsychologia kliniczna
2009 | Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach
2008 | Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej – rozpoznanie i strategie postępowania
2009 | Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu
2009 | Przestępstwa seksualne jako przedmiot pomocy psychologicznej
2006 | Psychologia sekt

W okresie studiów uczestniczyła jako praktykantka w terapii prowadzonej przez dr. Krzysztofa Szamburskiego oraz innych specjalistów terapii jąkania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej "TOP" .

Pod kierunkiem dr. Krzysztofa Szamburskiego napisała ocenioną bardzo dobrze pracę "Niepłynność mowy u dzieci w wieku przedszkolnym niwelowanie objawów poprzez oddziaływanie w środowisku naturalnym dziecka".

Poszerzając wiedzę i zakres terapeutyczny w pracy z osobami jąkającymi się ukończyła WARSZTATY NAUKOWO - SZKOLENIOWE – I i II STOPIEŃ
DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ prowadzone przez dr. Mieczysława Chęćka.

 

 

 

Indywidualna terapia jąkania

Konsultacje odbywają się
w trybie tradycyjnym  (1-2x w tygodniu)
i intensywnym.

więcej na indywidualnej terapii jąkania

 

 

 

Grupowa terapia jąkania

Pracujemy w grupach 5-6 osobowych
spotykamy się raz w tygodniu.
Zajęcia trwają 90 min.

więcej na temat terapii grupowej jąkania

 

Terapia niepłynności mowy u dzieci

Diagnoza niepłynności mowy u dzieci,
konsultacje dla rodziców,
terapia, edukacja, monitoring.

więcej na temat terapii jąkania u dzieci